Mag het kindje van een miskraam ook in de BRP?

Je hebt het in december vast gehoord of gelezen. Toen is de eerste kamer akkoord gegaan om de Wet Basisregistratie personen te wijzigen. Binnenkort kunnen kindjes die levenloos geboren zijn ook bijgeschreven worden in het systeem BRP. Voor ouders een belangrijke manier om hun kindje bestaansrecht te geven. Belangrijke mijlpaal dus, deze wetswijziging!

Maar is er een ondergrens gesteld voor de zwangerschapsduur? En kunnen ouders ook met terugwerkende kracht hun kindje(s) laten registreren?

  • Bij de wetswijziging is bewust géén ondergrens genoemd voor het aantal weken of maanden dat de zwangerschap duurde. Dat betekent dus dat het niet alleen gaat om voldragen kindjes, maar ook om kindjes die na een aantal maanden of weken zwangerschap overleden zijn. Dus ook bij miskramen. Het is nu lastig in te schatten of ouders in die situatie hun kindje(s) willen laten registreren. Maar de wet gaat de mogelijkheid dus bieden.
  • De wetswijziging geldt ook met terugwerkende kracht. In mijn boek ‘Begeleiding van vrouwen met een miskraam’ lees je verschillende ervaringsverhalen van ouders. Bijvoorbeeld het interview met Carmen waarin ze vertelt over het verlies van haar zoontje Siebren na 16 weken zwangerschap, nu 19 jaar geleden. Ik weet van haar dat ze de berichtgeving over BRP heel secuur volgt.

Super dat deze wetswijziging er gaat komen, natuurlijk. En het roept bij mij ook wat vragen op. Bijvoorbeeld: hoe werkt dat als je geen akte hebt laten opmaken toen je kindje levenloos ter wereld kwam? Bij een miskraam ontbreekt zo’n akte vrijwel altijd. Welk ‘bewijs’ is dan straks nodig aan de balie van het gemeentehuis? Of gaat de ambtenaar soepel gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid om ouders te helpen?

De wijziging gaat in op 4 februari 2019. Daarvóór komt de rijksoverheid nog met concrete uitleg, zodat gemeentes weten wat ze moeten doen. En zodat ouders weten waar ze aan toe zijn.

Het is van belang dat het ook goed geregeld gaat worden voor ouders die hun kindje voor 16 weken zwangerschap verloren hebben. Daarover ging ik in gesprek met het hoofd Burgerzaken van de gemeente Utrecht, waar ik woon. Hier lees je wat dat gesprek bracht. Met handige tips voor ouders die hun kindje willen laten registreren. 

 

PS1: Los van de wetten en regels, kun je als verloskundige of echoscopist veel doen voor ouders met een miskraam. Om ze ook op emotioneel gebied te helpen om met hun verlies om te gaan. Op een manier die voor hen en voor jou goed voelt, en die bovendien geen extra tijd in je spreekuur hoeft te kosten. Leer het in de geaccrediteerde nascholing ‘Vrouwen met een miskraam goed begeleiden’. Bel of mail me gerust om de nascholing bij jullie op de praktijk of in de regio te organiseren. Ik kom met plezier jullie kant op!

PS2: Op 25 januari, start mijn opleiding voor coaches. Dus, beslis je graag last minute? Doe het dan nu! Je bent welkom! Dit is de laatste keer dat ik deze opleiding in deze vorm geef. Laat het me gauw weten als ik een plekje voor je kan vrijhouden.

PS3: Bij deze post zie een foto van gastcolleges die ik in december gaf aan gedreven echoscopisten in opleiding. Ook al zien ze ouders soms alleen bij de slecht-nieuws-echo, in dat korte gesprek kunnen ze toch veel verschil maken voor ouders, juist op emotionele aspecten.

 

© Miriam van Kreij – 2019