Privacyverklaring

Natuurlijk ga ik heel zorgvuldig om met je gegevens. De officiële privacyverklaring lees je hieronder. Heb je vragen? Bel of mail dan gerust. Je kunt me bereiken op info@miskraambegeleiding.nl of 06 – 244 15 838.

Privacyverklaring Miskraambegeleiding Nederland

[datum revisie: 14 mei 2018]

Miriam van Kreij

info@miskraambegeleiding.nl

06 244 15 838

www.miskraambegeleiding.nl

In deze privacyverklaring leg ik uit hoe ik omga met de gegevens die je bij me achterlaat. Bijvoorbeeld als je je e-mailadres invult om het e-boek of een checklist te krijgen. Natuurlijk respecteert Miskraambegeleiding Nederland je privacy, o.a. door de Wet bescherming persoonsgegevens na te leven en je persoonsgegevens te beschermen. Ik heb die gegevens nooit verkocht aan derden en dat zal ik ook nooit doen.

Je persoonlijke gegevens gebruik ik alleen om je de gevraagde informatie toe te sturen, om je aanmelding te bevestigen en om je te informeren over gratis of betaalde diensten en/of producten. Dat doe ik bijvoorbeeld door je elke twee weken mijn e-mail-nieuwsbrief te sturen.

Als je de nieuwsbrief krijgt…

Als je je inschrijft voor een checklist, mijn e-boek of mijn nieuwsbrief, dan houd ik je voornaam en je e-mailadres bij. Dat doe ik in het systeem van AutoRespond. Mijn virtuele assistent en ik zijn de enigen die in deze verzendlijsten kijken. Dat doen we om te zorgen dat je waardevolle informatie kunt blijven krijgen.

Als je op de verzendlijst staat, krijg je elke twee weken mijn nieuwsbrief met tips en suggesties rond de begeleiding van vrouwen met een miskraam. Heel soms stuur ik een extra e-mail om je aandacht ergens voor te vragen. Bijvoorbeeld als de uitgever mijn nieuwe boek uitbrengt, of als er een bijzondere training is die mogelijk interessant is voor je.

Als je een training bij me volgt…

Als je een betaalde dienst afneemt, bijvoorbeeld omdat je een training of coaching bij me volgt, dan registreer ik naast je voornaam en je e-mailadres ook je achternaam, je adres en je telefoonnummer. Je krijgt dan ook de nieuwsbrief, uitschrijven gaat gemakkelijk, zoals het hierboven is beschreven.

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Miskraambegeleiding Nederland gebruikt de gegevens die je verstrekt voor het afwikkelen van betalingsverkeer en voor het voorbereiden en geven van trainingen en/of coaching. We e-mailen je bijvoorbeeld de voorbereidingsopdracht en de factuur.

Uiteraard verwerkt Miskraambegeleiding Nederland ook persoonsgegevens als we hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die we nodig hebben voor de belastingaangifte.

Wil je geen e-mail meer ontvangen?

Wil je geen e-mail meer ontvangen? Uitschrijven kan heel simpel via de uitschrijflink die onderaan elke nieuwsbrief staat. Of stuur een mail naar info@miskraambegeleiding.nl en vraag om uitgeschreven te worden.

Wil je weten welke gegevens ik van je bijhoud of wil je die gegevens wijzigen? Stuur je verzoek in een mail naar info@miskraambegeleiding.nl.

Gaat dit niet zoals je verwacht? Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Als je op de website kijkt…

Ik gebruik cookies en Google Analytics om een idee te krijgen van hoe mijn website bezocht wordt. De gegevens die daarvoor gebruikt worden, zijn geen persoonlijke gegevens.

Miskraambegeleiding Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De gegevens zijn geanonimiseerd, het gaat dus niet om gegevens die naar jou te herleiden zijn. Als je mijn website bezoekt, ga ik ervanuit dat dit okay voor je is. Je kunt je afmelden voor cookies via de instellingen van je internetbrowser.

De enige persoonsgegevens die worden verzameld, zijn gegevens die jij zelf actief verzendt bijvoorbeeld als je het contactformulier invult of een gratis download aanvraagt.

Derden

Miskraambegeleiding Nederland geeft je gegevens alleen aan derden als het nodig is om aan de uitvoering van deze overeenkomst met jou of aan een wettelijke verplichting te voldoen.

In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, dus binnen Miskraambegeleiding Nederland. Mijn werknemers (op zelfstandige basis) zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met je gegevens. Het gaat bijvoorbeeld om de virtuele assistent, de boekhouder en de websitebouwer.

Miskraambegeleiding Nederland gebruikt deze computerprogramma’s en/of –systemen:

  • E-mailprogramma van AutoRespond voor het versturen van nieuwsbrieven met waardevolle tips, inspiratie en aanbiedingen.
  • Website gebouwd in WordPress om Miskraambegeleiding Nederland ook online zichtbaar te laten zijn.
  • Financiële en fiscale gegevens worden aangeleverd aan de boekhouder, om aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst te voldoen.

Miskraambegeleiding Nederland selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Deze privacyverklaring gaat echter niet over de websites van derden, ook niet als die via deze website via links kunnen worden bezocht. Denk bijvoorbeeld aan de linken naar website van gecertificeerde coaches.

Bewaartermijn

Miskraambegeleiding Nederland bewaart je gegevens totdat je jezelf uitschrijft. Elk jaar schonen we de bestanden op. Volgens de wet van de belastingdienst moeten we gegevens van betalende klanten 7 jaar bewaren.

Beveiliging persoonsgegevens

Miskraambegeleiding Nederland neemt de bescherming van je gegevens serieus. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Heb je het idee dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn? Of zijn er aanwijzingen van misbruik? Mail dan naar info@miskraambegeleiding.nl. Dank alvast.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de website www.miskraambegeleiding.nl. Eventuele aanpassingen of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Bovenaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

Vragen?

Heb je vragen? Bel of mail me dan gerust. Je kunt me bereiken op info@miskraambegeleiding.nl of 06 244 15 838.

Miskraambegeleiding Nederland is een initiatief van MirreMaan, KvK 53144244.