Belangrijk erratum: er staat helaas een fout op de pagina
met aanbevelingen. Veerle Decorte van Expertisecentrum Kraamzorg
De Kraamvogel vzw is vroedvrouw, geen arts.

Meld je boek aan, zodat je de handige hulpmiddelen kunt downloaden

Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus van Miriam van Kreij

De registratiecode vind je op pagina 2 van het boek.

Downloads bij het boek “Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus”

Natuurlijk kun je je altijd weer afmelden als je genoeg hebt gelezen.

dit veld niet invullen s.v.p.